تحقیق روندهای برجسته اینترنتی یادگیری الکترونیک

تحقیق روندهای برجسته اینترنتی یادگیری الکترونیک
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 26

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

روندهای برجسته اینترنتی
- بازارهای بین ‌المللی جهت هدایت رشد شبكه یا وب:
1- مقدمه و بازخورد (یا پیش زمینه):
2) معماری یا ساختاربندی پیشنهاد شده:
1-2) toolkit  هستی شناسی:
2-2): (Meta-Data) Toolkit
(3-2) Toolkit سوالات و آزمونها:
4-2) Toolkit صلاحیت ها یا شایستگی‌ها:
5-2) Toolkit نمودار كاربر:
بحث و بررسی و نتیجه گیری ها :
===========
«روندهای برجسته اینترنتی »
    چندین روند اینترنتی بیان‌گر این می‌باشند كه محیط برای «یادگیری یا فراگیری الكترونیكی» مستعد می باشد. از میان این روندها (كه در رسم های زیر انعكاس یافته‌اند)، می توان از استفاده رو به افزایش كامپیوتر (هم در خانه و هم در اداره) جهت دسترسی به اینترنت، نام برد. هم سطوح آموزش و هم سطوح اینترنتی نسبتاً بصورت متنوعی می‌باشند  این خود بیانگر این مسئله می باشد كه دامنه وسیعی از قوه دینامیك و نیازهای «یادگیری»، نقشی را در «فراگیری الكترونیكی» ایفا می كنند و یا اینكه می توانستند ایفا كنند.
...
معماری یا ساختاربندی پیشنهاد شده:
    معماری یك «رابط كامپیوتری دانش آموز» را در بر دارد كه دسترسی به قابلیت عملكرد دانش آموز را سهولت می بخشد. این «رابط دانش آموزی» [یا Learner Interface] از تمامی آن ویژگی‌هایی پشتبانی می كند كه در جدییدترین تكنولوژی های موجود یعنی در ابزارهای «آموزش الكترونیكی»، «انتشار یا چاپ الكترونیكی»، و «دانش الكترونیكی»، موجود می باشند. علاوه بر این، آن در دسترسی به سرویس دهی‌های PL سهولت ایجاد می كند، به عبارتی دیگر، فرد كاربر را قادر می سازد كه خودش را تعیین صحت و یا تأیید كند و متعاقباً نمودار یا Profile خودش را تعریف ،‌مرور و تعدیل یا تنظیم نماید، تا اینكه محیط PL با لازمه‌ها، ترجیحات، علاقه‌ها، و اهداف كاربر، سازگار شود.
...

بحث و بررسی و نتیجه‌گیری ها :
    ظهور انجمن دانش و اقتصاد «تحت اساس دانش» ، یك دوره یا عصر جدیدی را برای آموزش و تحصیل مشخص و برجسته می سازد. در این چارچوب، دانش و مهارت‌های شهروندان هم برای استحكام اقتصادی و انسجام اجتماعی جامعه و م برای كیفیت زندگی شهروندی، بطرز فزاینده‌ای مهم می باشند. تغییر شكل های ساختاری و عملی جامعه، تقاضا برای اصلاحات عمده ای در آموزش و تحصیل را تبقی م بخشد، به طوری كه هدف بر كاهش خطرات مربوط به شكاف های دانش (یا علمی) و محدودیت اجتماعی استوار می گردد. بدین ترتیب، یك بحث جالب اجتماعی و علمی در خصوص تغییرات الگو، به روشی ادامه می یابد كه آموزش و نیز تعریف اهداف ملموس و آینده سیستم های آموزشی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارائه می شوند. ...

...